Informatie voor belangstellende kunstenaars

Voor € 55,00 of € 45,00* per maand (BTW-vrij) huur je een plek in de Kunstsuper Delft, vooraf te betalen per kwartaal.

De provisie op verkocht werk is 25% en wordt berekend over de netto verkoop plus 21% BTW.

Wat krijg je daarvoor?

 • expositieruimte (circa 2 m2, afhankelijk van je kunstdiscipline) op een fraaie historische locatie
 • toegang tot een netwerk van enthousiaste kunstenaars
 • ontmoetingen met collega’s en kunstliefhebbers
 • reclame via sociale en andere media
 • de mogelijkheid om zelf of samen met andere kunstenaars workshops te organiseren
 • je wordt onderdeel van het Prinsenkwartier: een culturele plek voor kunst, techniek en design.

Wat verwachten we van je?
Het is fijn als je ‘iets’ hebt met Delft. We stellen het namelijk op prijs dat de kunstenaars actief betrokken zijn bij Kunstsuper Delft, bijvoorbeeld in commissies, als verkoopmedewerker of door mee te helpen bij klussen. We houden van ‘verse’ kunst, daarom vragen we onze kunstenaars hun werk regelmatig aan te vullen of te wisselen.

Wil je meedoen?
Stuur je CV en voorbeelden van recent werk (liefst met link naar je website of Facebook) naar: aanmeld@kunstsuperdelft.nl. Onze selectiecommissie wijst de beschikbare plaatsen toe aan belangstellende kunstenaars.

De voorwaarden / kleine lettertjes
Jouw werk is:

 • uniek of in beperkte (max. 50 stuks) genummerde oplage gemaakt
 • professioneel, degelijk en duurzaam afgewerkt
 • grote werken altijd in overleg met de selectiecommissie
 • presentatieklaar / ophangklaar aangeleverd.

Deelname is voor minimaal 6 maanden, met automatische verlenging. Opzeggen door kunstenaar of Kunstsuper Delft gebeurt schriftelijk uiterlijk 1 maand voor het einde van een kwartaal.

Het inschrijfgeld is eenmalig € 10.

*Bij vaste inzet als vrijwilliger is het deelname tarief € 45,00 (BTW-vrij) per maand.

De opbrengst van verkocht werk wordt, verminderd met de provisie, periodiek achteraf uitbetaald.

———————————————————————————————————

Information for interested artists

You can rent a space at the Kunstsuper Delft for € 55,00 or € 45,00* a month (VAT-free), to be paid up front quarterly.

Commission on sold work is 25% and is charged on net sale price plus 21% VAT.

What do you get in return?

 • Exhibit space (about 2 m2, depending on your art form) on a beautiful historic location
 • Access to a network of enthusiastic artists
 • Meet-ups with colleagues and art lovers
 • Exposure through social – and other media
 • The opportunity to give workshops, also with other artists
 • You become a part of the Prinsenkwartier: a cultural hotspot for art, culture and design

What do we expect from you?

It’s a preference if you are connected to Delft, because we appreciate an active attitude towards the Kunstsuper Delft, for example by being part of a committee, as a shop assistant or by doing odd jobs. We like ‘fresh’ art, therefore we ask our artists to change your exhibited items regularly.

You want to join?

Send your curriculum and examples of your work (preferably with a link to your website or Facebook) to: aanmeld@kunstsuperdelft.nl. Our selection committee allocates the available places to interested artists.

Terms and conditions

Your work is:

 • Unique or in limited (max.50 pieces) numbered editions
 • Presented in a professional way
 • Large work always in consultation with the committee
 • Delivered ready to exhibit

Participation at least for 6 months, with recurring subscription. Cancellation by the artist or by the Kunstsuper Delft in writing at least 1 month before the end of a quarter.

Subscription fee € 10 once-only

*if you also join us as a volunteer on a regular basis the fee will be reduced to € 45,00 (VAT-free) monthly

The proceeds from the sale of your work is paid out periodically after deduction of the commission.

Je ziet altijd weer nieuwe dingen als je de Kunstsuper Delft binnenloopt. Vaak is er werk te zien van nieuwe deelnemers. Maar ook brengen de kunstenaars regelmatig nieuw werk en zorgt de styling voor een andere presentatie. Zo is het iedere keer de moeite waard om even een kijkje te nemen in de Kunstsuper Delft.