In verband met het verlengde maatregelenpakket van het kabinet, blijft de KUNSTSUPERDELFT nog dicht. Tot en met dinsdag 9 februari 2021 zijn we gesloten.

VACATURES

De Stichting Kunstsuper Delft 

zoekt voor twee vacatures in het bestuur nieuwe leden

Het betreft de functies van secretaris en penningmeester.

De Kunstsuper aan het Agathaplein wordt volledig gerund door 55 enthousiaste kunstenaars en kunstliefhebbers. Kunstenaars kunnen, als zij voldoen aan de criteria ruimte huren en daar hun kunstwerken exposeren voor de verkoop. Het Stichtingsbestuur stuurt op hoofdlijnen en neemt tevens deel aan vergaderingen van de Stichting Prinsenkwartier waarin de Kunstsuper samen werkt  met andere partijen die ook in het Prinsenkwartier gevestigd zijn.

We zoeken twee flexibele mensen die affiniteit hebben met onze vrijwilligersorganisatie en het leuk vinden om binnen deze inspirerende stichting een rol te spelen.

Taakomschrijving:

De secretaris De secretaris is de schrijver van het bestuur en daarmee van de organisatie. 
Zijn of haar taken zijn:

– Schrijven van brieven en andere stukken namens stichting;
– Archiveren van ontvangen brieven en het bewaren van afschriften van verzonden brieven 
– Maken van verslagen en notulen van de diverse vergaderingen, zoals de bestuursvergaderingen.

De penningmeester 
De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële zaken van de stichting. Hij of zij beheert het geld, is verantwoordelijk voor gedelegeerde taken,  heeft kennis van financiële zaken op gebied van stichtingen, coöperaties en aanvragen van subsidies. 
Zijn of haar taken zijn: 
– Superviseren van gedelegeerde taken o.a. het uitvoeren  van betalingen 
– Het bestuur op de hoogte houden van de financiële gezondheid van de stichting
– Voorbereiden van het  financieel jaarverslag
– In overleg met bestuur de begroting opstellen 
– Bewaken van de plannen van het bestuur aan de hand van een begroting.

Uw schriftelijke reactie of een vraag om nadere toelichting op de vacature kunt u sturen naar: 
info@kunstsuperdelft.nl met vermelding: reactie vacature bestuur. 
 

Vanaf 18 oktober 2020 staat het werk van Tonco Glas ( Ton Kagenaar en Cor Tekelenburg ) en èMWé ( Maarten Wijnaendts van Resandt) centraal.

Tonco-Glas

Tonco-Glas is opgericht door Ton Kagenaar en Cor Tekelenburg. Twee hobbyisten die met veel plezier hun eigen creativiteit weten vorm te geven met glasfusing.  http://www.tonco-glas.nl

VIDEO / PRESENTATIE VAN HET GETOONDE WERK

WAT IS GLASFUSING?

De term fusing betekent niet meer en niet minder dan het samensmelten van stukken glas. Je kan werken met floatglas (vensterglas) of speciaal fusingglas. Qua uiterlijk kan een object allerlei vormen en kleuren hebben. Je kan het glas stapelen, in kleine stukjes of in poedervorm gebruiken . Door het zonlicht kunnen er spannende lichtinvallen plaatsvinden.  

Het glas stookt men in een speciale glasoven, die een toptemperatuur van 950 graden aan kan.

Er kan zowel in het platte vlak als driedimensionaal gewerkt worden.

Cor haalt zijn inspiratie uit de natuur, de reizen die hij maakt en de alledaagse dingen om hem heen. 

Ton wordt geïnspireerd door het glas wat teer maar sterk overkomt.

Maarten Wijnaendts van Resandt

De wereld van Maarten is een magische mix van fictie en werkelijkheid. Zij tekeningen vormen een brug tussen fantasie en realiteit. Realistische details en symbolieken vullen en voeden de geestvan de toeschouwer met vragen en wensen met verlangens en dromen. Maarten’s fascinatie voor fictie en werkelijk zal er vroeg in. Enerzijds is hij gefascineerd door archeologie, Egyptische-, Griekse- en Romeinse oudheid. en het ontdekken van andere culturen. http://www.wemwe.nl

VIDEO / PRESENTATIE VAN HET GETOONDE WERK

De tekeningen zijn allemaal gemaakt met potlood. Meestal is getekend op ivoorkarton ( glad en stevig ).Gefixeerd, ingelijst en begeleid met wetenswaardigheden over het onderwerp. Sinds 2006 is zijn werk gesigneerd met èMWé en in Romeinse cijfers de maanden het jaar van vervaardiging.

Je ziet altijd weer nieuwe dingen als je de Kunstsuper Delft binnenloopt. Vaak is er werk te zien van nieuwe deelnemers. Maar ook brengen de kunstenaars regelmatig nieuw werk en zorgt de styling voor een andere presentatie. Zo is het iedere keer de moeite waard om even een kijkje te nemen in de Kunstsuper Delft.