Afvalstad

Living LAB:PMD, wat kun je er mee? (Plastic, Metaal Drinkpakken)

21 september 2019 op het Sint Agathaplein, aanvang 14:00 uur

Inleiding:

Living lab, ‘ PMD, wat kun je ermee?´ ondersteunt het project Afvalstad, een kunstinstallatie over PMD-afval scheiden in Delft. (Realisatie juni 2020.)

In de 1efase van Afvalstad hebben zes leerlingen, 4 VWO van het Christelijke Lyceum Delft (CLD), onderzoek gedaan naar de problemen bij het PMD-afval scheiden via een enquête over het PMD onder 80 inwoners. De leerlingen hebben ook onderzocht op internet welk plasticafval niet in de PMD-bak mag. Uit deze onderzoeken blijkt, dat het geen gemakkelijke opgave is om op de juiste manier het afvalplastic te scheiden. De leerlingen hebben n.a.v. hun onderzoek op internet een lijst gemaakt van afval dat niet in de PMD-bak gegooid mag worden en een ‘beslisboom’, waarmee je via ja- en nee- antwoorden op een beslissing uitkomt.

Publieksgroep:

Vooral middelbare scholieren worden uitgenodigd om mee te doen met dit living lab, omdat zij de nabije toekomst zijn. Maar iedereen is welkom!

Onderzoeksvragen:

Herkennen we het afvalplastic dat niet in de PMD-container mag? Zo niet, hoe kan dat beter zichtbaar gemaakt worden?

Programma onderdelen:

  • In de week voor het living lab wordt door leerlingen van het CLD PMD-afval verzameld en bij elkaar gegooid op een groeiende afvalberg in het Atelier in het Prinsenkwartier.
  • Op het St. Agathaplein gaan we onderzoeken a.d.h.v. de lijst en de beslisboom, die de leerlingen hebben gemaakt, welk afval in de PMD-bak mag en wat er niet in mag. Werkt de lijst goed? Zijn er nog onduidelijkheden? Wat kan er gedaan worden om het helder te krijgen?

Werken de recycling icoontjes goed?

  • Onderzoeker Maarten Bakker van TU geeft een lezing over dit onderwerp.
  • Een serie van foto´s maakt duidelijk hoe Stichting Stunt plastic recyclet.
  • Er is kunst en design te zien, gemaakt door afval te hergebruiken.
  • Workshop: Wat kunnen we van het restafval maken, dat niet in de PMD-container kan?

– Anna Ruiter geeft een workshop over het maken van gebruiksobjecten van restafval.

– Met een medewerker van Stichting Stunt wordt gekeken of het fijngemalen plastic tot (een deel van) straatmeubilair gemaakt kan worden.     Voorbeeld: een zitting van een krukje van gerecycled plastic op een onderstel van niet-recyclebaar materiaal.

Het onderstel wordt gemaakt tijdens de living lab en de zitting wordt later door St. Stunt eraan toegevoegd.

Organisatie: Stichting Kunstsuper Delft/Prinsenkwartier

Projectcoördinatie: Caroline van Kooij

Je ziet altijd weer nieuwe dingen als je de Kunstsuper Delft binnenloopt. Vaak is er werk te zien van nieuwe deelnemers. Maar ook brengen de kunstenaars regelmatig nieuw werk en zorgt de styling voor een andere presentatie. Zo is het iedere keer de moeite waard om even een kijkje te nemen in de Kunstsuper Delft.